احتمال آتش بس میان انصار الله و دولت مستعفی یمن

[ad_1]


گزارش‌ها از توافق انصار الله و دولت مستعفی یمن برای آتش بسی یک یا دو هفته‌ای تا قبل از دور بعدی مذاکرات حکایت دارد.

[ad_2]

لینک منبع