دمای هوای مازندران امروز تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

[ad_1]


هواشناسی مازندران پیش بینی کرده است که هوای این استان دوم فروردین تا ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش خواهد یافت .

[ad_2]

لینک منبع