پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

[ad_1]


وزیر اقتصاد در پیامی تأکید کرد: در سال پیش‌ِرو از هیچ کوششی برای حفظ ” امید” مردم و بهره‌گیری بیشینه از همه ظرفیت‌های ایجادشده در کشور برای “استحکام اقتصاد ملی”، “تقویت تولید داخلی”، “حل مشکل رکود” و “حفظ روند کاهشی نرخ تورم” دریغ نخواهیم ورزید.

[ad_2]

لینک منبع