رژیم آل سعود منبع شرارت است؛ یمن گورستان متجاوزان خواهد شد

[ad_1]


سخنگوی رسمی نیروهای مسلح و امنیتی یمن با اشاره به ادامه مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر متجاوزان سعودی و مزدورانشان تاکید کرد یمن گورستان متجاوزان خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع