هشدار سیلاب و آبگرفتگی در روز دوم فروردین

[ad_1]


مرکز فرماندهی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نسبت به وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روز دوم فروردین هشدار داد.

[ad_2]

لینک منبع