«اجرای اقتصاد مقاومتی در فضای امن استان‌ها» از اولویت‌های وزارت کشور در سال ۹۵

[ad_1]


وزیر کشور گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی در فضای امن استان‌ها، مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر واعتیاد، در کنار ساماندهی حاشیه نشینی و تکریم ارباب رجوع از مهمترین اولویت های سال ۹۵ وزارت کشور و استانداری‌ها خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع