امشب؛ ساعت‌ها را یک ساعت «جلو» بکشید

[ad_1]


ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ۱۳۹۵، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع