اجرای طرح کشیک نوروزی تغزیرات تا ۱۴ فروردین/۳۷۷ میلیارد ریال جریمه متخلفان نیمه دوم اسفند ۹۴

[ad_1]


مدیرکل نظارت تعزیرات حکومتی کشور، گفت: با آغاز طرح کشیک نوروزی تعزیرات، میزان محکومیت ها مبلغ ۳۷۷ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۹۴۶ ریال بوده است.

[ad_2]

لینک منبع