گفتگو با ایران برای حل همه بحران های منطقه مهم است

[ad_1]


رئیس جمهور ترکیه گفت: داعش تهدید مشترک برای ما و منطقه است و برای حل همه بحران های منطقه گفتگو با ایران برای ما مهم است.

[ad_2]

لینک منبع