کیفیت هوای آخرین روز سال ۹۴ پاک است

[ad_1]


معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران کیفیت هوای آخرین روز اسفند سال ۱۳۹۴ را پاک دانست و گفت: تعداد روزهای پاک امسال به ۲۱ روز رسید.

[ad_2]

لینک منبع