"واژگونی" عامل ۴۰درصد تصادفات در ۲۴ ساعت گذشته/ "تهران – سمنان – مشهد" پرترددترین محور ۳روز گذشته

[ad_1]


جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گفت: عامل ۴۰ درصد تصادفات کشور در ۲۴ ساعت گذشته “واژگونی” بوده است.

[ad_2]

لینک منبع