تصمیم روسیه بهانه را از مخالفان سوریه گرفت

[ad_1]


سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان تصمیم مسکو برای خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه را باهدف اعتماد سازی به معارضان سوری دانست.

[ad_2]

لینک منبع