برخی کارت‌های تلفن همگانی تا ۱۲ ساعت دیگر می‌سوزد

[ad_1]


برخی کارت‌های اعتباری و هوشمند تلفن همگانی به منظور یکپارچه‌سازی بازار مصرف تا ۱۲ ساعت دیگر سوخت می‌شود و امکان استفاده از آنها در سال جدید نیست.

[ad_2]

لینک منبع