کشف شبکه گسترده غیرقانونی اینترنتی مرتبط با اسرائیل و آمریکا در لبنان

[ad_1]


هر چند بخش زیادی از پشت پرده شبکه اینترنت غیرقانونی در لبنان که از سال قبل تا کنون در این کشور فعال بوده، برملا شده اما تردیدی نیست که هنوز بخشی بیشتری فاش نشده و مخفی باقی مانده است.

[ad_2]

لینک منبع