جزییات برچسب گذاری محصولات تراریخته داخلی بر اساس مقررات اروپا

[ad_1]


دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت با تائید ایمنی محصولات غذایی تراریخته دارای مجوز مصرف در کشور گفت: صدور مجوز محصولات تراریخته داخلی براساس مقررات مصرف در سایر کشورها علی الخصوص اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی صورت می‌پذیرد.

[ad_2]

لینک منبع