لبنان بدون مقاومت یعنی «مستعمره صهیونیستی» یا«ولایت تکفیری»

[ad_1]


شیخ احمد قبلان از علمای مطرح لبنان با تاکید بر اهمیت مقاومت و نقش بازدارندگی آن در برابر رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها تصریح کرد لبنان بدون مقاومت، به معنای مستعمره صهیونیستی یا ولایت تکفیری خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع