تازه ترین نرخ سیب و پرتقال شب عید در میادین مرکزی میوه و خرده فروشی

[ad_1]


رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم سیب توزیعی شب عید در این میدان ۱۹۰۰ تومان و قیمت خرده فروشی آن ۲۲۰۰ تومان و نرخ پرتقال نیز در میدان مرکزی ۲۱۵۰ تومان و قیمت خرده فروشی آن نیز ۲۴۵۰ تومان است.

[ad_2]

لینک منبع