مازندران پایلوت مبارزه با اعتیاد در کشور شد

[ad_1]


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به امنیت بالای مازندران در حوزه مقولات اجتماعی، گفت: مازندران پایلوت مبارزه با اعتیاد در کشور شد.

[ad_2]

لینک منبع