اولین سامانه بارشی سال جدید، بعد از ظهر یکشنبه می آید

[ad_1]


در اولین روز سال نو و پس از آمدن بهار، سامانه بارشی شرق سویی نیز از شمال غرب وارد کشور می شود.

[ad_2]

لینک منبع