زمان پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری

[ad_1]


حقوق بازنشستگان کشوری، ظرف دو تا سه روز آینده پرداخت می شود.

[ad_2]

لینک منبع