وارد شانزدهمین سال خشکسالی شدیم / تنش آبی در سال ۹۵ ادامه دارد

[ad_1]


وزیر نیرو گفت: در برخی نقاط کشور وارد شانزدهمین سال خشکسالی شده ایم و این خشکسالی هم خشکسالی اقلیمی را شامل می شود و هم خشکسالی هیدرولوژیکی.

[ad_2]

لینک منبع