بودجه ۷۲ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای سال ۹۵/چند قلم دارویی مهم تحت پوشش بیمه قرار گرفت

[ad_1]


ربیعی از تصمیمات مهم شورای عالی بیمه و صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی خبر داد و گفت:داروی رتپلیز و آلتپلیز وکارتریج انسولین های R و N و ۷۰/۳۰ تولید داخل از جمله داروهایی است که تحت پوشش قرار گرفت.

[ad_2]

لینک منبع