کُردهای سوریه حکومت فدرالی اعلام کردند

[ad_1]


کُردهای شمال سوریه در مناطق تحت کنترل خود حکومت فدرالی اعلام کردند.

[ad_2]

لینک منبع