پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تا ۱۰ سال آینده غیر ممکن است

[ad_1]


رئیس کمیسیون اروپا گفت که انتظار ندارد ترکیه بتواند تا ۱۰ سال آینده به اتحادیه اروپا ملحق شود.

[ad_2]

لینک منبع