شورای نگهبان با برگزاری مرحله دوم انتخابات به‌صورت الکترونیکی مخالفت کرد

[ad_1]


شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت نکرد.

[ad_2]

لینک منبع