شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس خبرگان در تهران و ۳۰ حوزه را تایید کرد

[ad_1]


شورای نگهبان صحت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۳۱ حوزه را تایید کرد.

[ad_2]

لینک منبع