رکورد زنی شاه سعودی در اعدام مخالفان؛ آیا سلمان به گینس می‌پیوندد

[ad_1]


نگاهی به آمار اعدام مخالفان سعودی نشان می دهد از زمانی که ملک سلمان بر تخت پادشاهی تکیه زده است، این آمار سیر صعودی داشته و رکورد اعدام در یک سال را شکسته است تا جایی که ملک سلمان را می توان خونخوارترین پادشاه سعودی دانست.

[ad_2]

لینک منبع