زمان باز شدن سومین مرحله آب زاینده‌رود برای کشاورزان به بارندگی‌ها بستگی دارد

[ad_1]


رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: زمان دقیق باز شدن سومین مرحله آب زاینده‌رود برای کشاورزان به بارندگی‌ها بستگی دارد و در صورتی که بارندگی در روزهای آینده خوب باشد، دیرتر از ۱۰ فروردین نیاز به باز کردن آب زاینده‌رود داریم.

[ad_2]

لینک منبع