دورنمای راهبردی سال ۹۵

[ad_1]


شاید مهم ترین رویدادی که باید منتظر آن بود این است که امریکا بالاخره از وضعیت فقدان استراتژی بیرون بیاید و به یک راهبرد درباره منطقه برسد. واقعیت های میدانی به تدریج این تصمیم گیری راهبردی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع