درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره کشتار عربستان در استان حجه یمن

[ad_1]


سازمان ملل خواستار تحقیقی مستقل درباره کشتار در بازار خمیس واقع در شهرستان مستبا در استان حجه واقع در غرب یمن شده است.

[ad_2]

لینک منبع