شورای نگهبان صحت انتخابات ۵۰ حوزه انتخابیه دیگر را تأیید کرد

[ad_1]


پرونده های ۵۰ حوزه‌ انتخابیه دیگر در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت.

[ad_2]

لینک منبع