سخنان رئیس قوه قضائیه نویدبخش برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان است

[ad_1]


معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سخنان رئیس دستگاه قضا نویدبخش برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان و متجاوزان عرصه محیط زیست و طبیعت کشور است.

[ad_2]

لینک منبع