بازگویی خاطرات حماسه آفرینان در عرصه‌های مقاومت از مطالبات مردم است

[ad_1]


سردار هشت سال دفاع مقدس گفت: بازگویی خاطرات حماسه آفرینان در عرصه‌های مقاومت از خواسته‌ها و مطالبات مردم است که در این حوزه مردم دوست دارند خاطرات شمشیرزن‌های خود را دوباره بشنوند.

[ad_2]

لینک منبع