نوجوانان انگلیس حداقل رضایت را از زندگیشان دارند/ عادی بودن مصرف الکل و سیگار

[ad_1]


گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که نوجوانان ۱۵ ساله در انگلستان و ولز در میان ۴۲ کشور مورد مطالعه کمترین میزان حس رضایت از زندگی را در میان کشورها دارند.

[ad_2]

لینک منبع