ضرورت مبارزه با اندیشه قدرت و ثروت برکرسی انتخابات

[ad_1]


شیوه های انتخاباتی ما آرام آرام میل به فاصله گرفتن از راه مطلوب مردم سالاری دینی است.از این رو همه اندیشمندان و متخصصین و دلسوزان و صاحب نظران و همه ارگانهای دست اندر کار انتخابات باید با مشارکت فعال دراین طراحی انتخابات بکوشند.

[ad_2]

لینک منبع