فقط ۳۵ درصد از بودجه آب و برق را در سال ۹۴ گرفتیم

[ad_1]


وزیر نیرو گفت: سال ۹۴ سال سختی برای صنعت آب و برق کشور بود، از یکسو با تنگنای مالی مواجه بودیم و از سویی نیز به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش شدید قیمت نفت، فقط موفق شدیم تا ۳۵ درصد اعتبارات عمرانی خود را دریافت کنیم.

[ad_2]

لینک منبع