یونان نفت ایران را به دلیل تحریم بانکی از توتال فرانسه خرید

[ad_1]


در حالی که محدودیت های بانکی ایران به رغم لغو تحریم ها باقی مانده است شرکت یونانی هلنیک پترولیوم مجبور شده است به جای خرید مستقیم نفت از ایران نفت تولیدی ایران را از شرکت توتال خریداری کند.

[ad_2]

لینک منبع