سردار فضلی: نسل سوم و چهارم انقلاب برای مقابله بانفوذ "انقلاب اسلامی" و "اندیشه امام(ره)" را بشناسند

[ad_1]


جانشین سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به این سؤال که وظیفه نسل سوم و چهارم انقلاب در عرصه مقابله بانفوذ چیست؟ گفت: نسل سوم و چهارم انقلاب برای مقابله بانفوذ “انقلاب اسلامی” و “اندیشه امام(ره)” را بشناسند.

[ad_2]

لینک منبع