نصیرزاده: فیفا در خصوص اساسنامه تذکری نداده است/ هیئت دولت بهتر است اساسنامه سال ۹۰ را تأیید کند

[ad_1]


رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال به هیئت دولت توصیه کرد اگر قرار است اساسنامه این فدراسیون مورد تأیید قرار بگیرد، اساسنامه سال ۹۰ تأیید شود نه سال ۸۶، چون مجمع به اساسنامه سال ۹۰ رأی داده است.

[ad_2]

لینک منبع