طبق گزارش یک نهاد رسمی، فساد در دولت روحانی ۱۸درصد بیشتر شد/تاجرها مسئول ارشد دولت شدند/رشد منفی ۲درصد است

[ad_1]


مرتضی رحیمی یگانه ضمن انتقاد از تاجر مسلکی مقامهای دولتی، نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران را مخرب نامید و گفت: طبق گزارش یک نهاد رسمی، رشد واقعی اقتصادی منفی ۲ درصد است و فساد هم در دولت روحانی ۱۸درصد بیشتر شد.

[ad_2]

لینک منبع