قبح زدایی از تجرد دختران، کوبیدن آب در هاون

[ad_1]


استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه طرح‌ قبح‌زدایی از تجرد دختران مشابه برنامه کشورهای غربی در حوزه مسائل زنان است، گفت:‌ آیا درخواست اصلی دختران ایرانی، قبح زدایی از تجرد است؟

[ad_2]

لینک منبع