افزایش تعرفه پالم؛ واردات این روغن به ایران را کمتر می‌کند

[ad_1]


رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت موافقت در برداشتن سقف واردات پالم براساس تعرفه ۲۶ درصد گفت: این تصمیم از رانت احتمالی برخی از واردکنندگان جلوگیری می‌کند؛ بنابراین تعرفه جدید واردات روغن پالم ارجحیت قیمتی نخواهد داشت و قطعاً واردات آن کمتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع