آمریکا دنبال تضعیف ایران در فضای پسابرجام است/برای تقویت توان دفاعی کشور نباید تعلل کرد

[ad_1]


سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اظهارات برخی کشورهای غربی درباره توان دفاعی ایران بهانه جویی است و کاملا مشخص شده که در فضای پسابرجام آمریکا دنبال تضعیف جایگاه کشورمان است.

[ad_2]

لینک منبع