گودرزی: آیا تغییر مسئول یک هیئت به معنای تعلیق است؟ / اگر دیگران احساس تقابل می‌کنند، مشکل خودشان است

[ad_1]


وزیر ورزش و جوانان گفت: من و معاونانم هیچ مشکلی با هیچکسی نداریم و اگر دیگران احساس تقابل و تعارض می‌کنند، این مشکل خودشان است.

[ad_2]

لینک منبع