مصدومان چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۱ بالغ بر ۴۵ نفر

[ad_1]


مصدومان چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۱ سه‌شنبه ۲۵ اسفند به ۴۵ نفر افزایش یافته است.

[ad_2]

لینک منبع