تهران در صدر تلفات چهارشنبه آخر سال

[ad_1]


تهران و استان فارس بالاترین تلفات چهارشنبه آخر سال را تاکنون به نام خود ثبت کردند. همچنین تا ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه بالغ بر ۴۵ نفر دچار مصدومیت شدند.

[ad_2]

لینک منبع