سالی که گذشت

[ad_1]


باز به آخر سال ۹۴ رسیدیم و عمری گذشت و فرصتی شد تا نگاهی به پشت سر بیندازیم، نگاهی به آن چه بود و آنچه کردیم و آنچه که می باید بود. لذا در چند بند تصمیم دارم گذری به اتفاقات امسال بیندازیم.

[ad_2]

لینک منبع