۹۴ سالِ خشکسالی آموزش و پرورش بود/برای پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته پول قرض کردیم

[ad_1]


معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۹۴ سالِ خشکسالی آموزش و پرورش بود، گفت: برای پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته پول قرض کردیم.

[ad_2]

لینک منبع