انتخاب رشته تحصیلی براساس این ۶ مؤلفه/سهم نمرات درسی و نظر دانش‌آموز

[ad_1]


دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به تصویب آئین‌نامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان گفت:‌ ۶ مؤلفه در انتخاب شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان دارای امتیاز است.

[ad_2]

لینک منبع