متن سند طرح اصلاحات فراگیر حیدر العبادی

[ad_1]


نخست وزیر عراق در راستای اصلاحات سیاسی و به منظور تعدیل کابینه، ۱۰ بند را برای انتخاب و تشکیل دولت تکنوکرات در نظر گرفته و با ارسال آن به گروههای سیاسی از آنان خواسته است، وزیران خود را بر اساس مفاد این سند معرفی کنند.

[ad_2]

لینک منبع